Nositelj projekta: SARAJ INŽENJERING d.o.o.

Cilj projekta: Glavni cilj projekta „Studija istraživanja multidimenzionalnog utjecaja saobraćaja na okoliš grada Sarajeva“ je istražiti i egzaktno predstaviti kumulativni multidimenzionalni utjecaj saobraćaja na području Grada Sarajeva te uporediti isti sa pozitivnim iskustvima i praksama razvijeni zemalja.

Kratak opis projekta: Kroz projekt se nastoji sagledati realno stanje multidimenzionalnog utjecaja saobraćaja u Gradu Sarajevu i analizirati raspoložive mjerne podatke o vrijednostima štetnih utjecaja, te procjeniti utjecaj ostalih veličina, zatim kroz praktične analize vezane za Grad Sarajevo ponuditi sistematičan pristup ovoj problematici aplikativan i na ostala područja u Kantonu Sarajevo. Osim toga cilj je provesti detaljnu analizu kumulativnog multidimenzionalnog negativnog utjecaja vibracija, buke, štetnih emisija i vizualne degradacije prostora, te dati osvrt i prijedloge za smanjenje negativnog stanja kumulativnog multidimenzionalnog utjecaja primjenom novih tehničkih rješenja i mjera u urbanim sredinama.

Ukupna vrijednost projekta:  55.588, 00 KM

Ukupna sredstva sufinansiranja od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH: 50.000, 00 KM

Razdoblje provedbe projekta: februar-decembar 2020. godine

KONTAKT:

SARAJ INŽENJERING d.o.o.

tel: +38733260545

email:info@sarajinzenjering.ba

Kontakt:

info@sarajinzenjering.ba 

Ul. Skenderija br.48

71 000 Sarajevo, BiH

T: +387 33 260 545

T: +387 33 260 565

F: +387 33 592 450

ID broj: 4200547270006

PDV broj: 200547270006

Radno vrijeme: Pon-Pet 08:00-16:00