Tekst i projekt rekonstrukcije Sjeverne gradske saobraćajnice u Tuzli, dionica: raskrsnica kod Muzičke škole – raskrsnica za Tenis

Izvedbeni projekt saobraćajnice A transverzale, Izvedbenog projekta vodovoda u A trans- verzali i Izvedbenog projekta oborinskih i otpadnih voda u A transverzali u općini Novi Grad, Sarajevo

Glavni projekt planirane regionalne ceste granica općina Visoko i Ilidža (Bandera) – Zenik – Rakovica, u ukupnoj dužini 5.037,07m a koju obuhvata:
– rekonstrukciju postojeće dionice lokalne ceste Rakovica – Zenik,
– novoprojektovanu trasu regionalne ceste Zenik – Trešnjica – Bandera

Idejni projekt gradske saobraćajnice u Visokom dionica od novog mosta u Prijekom do raskrsnice kod autobuske stanice

Glavni projekt rekonstrukcije regionalnog puta R-413b Gostilj-Dobrtetići-Jajce

Glavni projekt putne dionice Košćan-Bukovica, općina Hadžići

Idejni i Glavni izvedbeni projekt ̈Popločavanje Baščaršijskog trga ̈, općina Stari Grad

Glavni projekt rekonstrukcije saobraćajnice Sarači od Slatkog ćošeta do Baščaršije, općinaStari Grad

Idejni i Izvedbeni projekt početnog fijakerskog stajališta na Vrelu Bosne – Velika aleja,općina Ilidža

Izvedbeni projekt primarne saobraćajnice u obuhvatu Regulacionog plana Saobraćajnicaul. Mustafe Pintola – do novog mosta na rijeci Željeznici (Projekt saobraćajnice 1000 m, most preko rijeke Tilave, horizontalna i vertikalna signalizacija, oborinska kanalizacija, javna rasvjeta), općina Ilidža

Glavni projekt za uređenje pješačkih staza u ulici Vilsonovo šetalište, općina Novo Sarajevo

Kontakt:

info@sarajinzenjering.ba 

Ul. Skenderija br.48

71 000 Sarajevo, BiH

T: +387 33 260 545

T: +387 33 260 565

F: +387 33 592 450

ID broj: 4200547270006

PDV broj: 200547270006

Radno vrijeme: Pon-Pet 08:00-16:00