Kontakt
SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo
Skenderija 48
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 260 545
T +387 33 223 729
F +387 33 592 450
Email: info@sarajinzenjering.ba
 
Usluge
> Transportna infrastruktura
> Hidrotehnički objekti
> Energetska infrastruktura
> Visokogradnja
> Nadzor
 
O nama
Projektantska kuća Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo sa preko 20 godina postojanja svojim radom se razvila u odgovornu i kompetentnu kompaniju koja konstantno prati trendove, razvija djelatnosti i proširuje svoje stručne i tehničke kapacitete.

Više...

Klijenti

JP Autoceste FBiH
JP Ceste Federacije BiH
BH Gas d.o.o. Sarajevo
Agencija za vodno područje rijeke Save
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU Kakanj
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo RMU Đurđevik
JP Međunardoni aerodrom Sarajevo
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kanotna, Direkcija za ceste
Direkcija za ceste SBK
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Direkcija za puteve
Vlada srednjebosanskog kantona
Operator -  Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
ArcelorMittal Zenica
TIDC d.o.o. Sarajevo
GULF HOUSE ENGINEERING
JKP "10. juli" d.o.o. Bosanska Krupa
Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Pobjeda Rudet d.d. Goražde
Hidroinžiniring d.o.o. Slovenija
EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo
GP PUT d.d. Sarajevo
Energoinvest d.d. Sarajevo
STRABAG d.o.o.
Inženjering za naftu i plin d.o.o. Zagreb
Općina Vogošća
Općina Hadžići
Općina Ilidža
Općina Novi Grad Sarajevo
Općina Novo Sarajevo
Općina Ilijaš
Općina Centar Sarajevo
Općina Stari Grad Sarajevo
Općina Sanski Most
Općina Banovići
Općina Olovo
Općina Konjic
Općina Kalesija
Općina Doboj Istok
Općina Jablanica
Općina Jajce
Općina Ključ
Općina Bosanski Petrovac
Općina Donji vakuf
OpćinaGornji Vakuf
Općina Žepče
Općina Živinice
Općina Velika Kladuša
Općina Posušje
Općina Čapljina
Općina Maglaj
Općina Kreševo
Općina Fojnica
Općina Banovići
Općina Tešanj
Općina Kalesija
Općina Kreševo
Općina Jablanica
Općina Doboj Istok
Općina Čelić
Općina Visoko
Općina Vareš
Općina Kakanj
Općina Odžak
Grad Mostar