O nama

 
Kontakt
SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo
Skenderija 48
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 260 545
T +387 33 223 729
F +387 33 592 450
Email: info@sarajinzenjering.ba
 
Usluge
> Transportna infrastruktura
> Hidrotehnički objekti
> Energetska infrastruktura
> Visokogradnja
> Nadzor
 
O nama
Projektantska kuća Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo sa preko 20 godina postojanja svojim radom se razvila u odgovornu i kompetentnu kompaniju koja konstantno prati trendove, razvija djelatnosti i proširuje svoje stručne i tehničke kapacitete.

Više...

Mustafa Musabegović

Projektantska kuća Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo sa preko 20 godina postojanja svojim radom se razvila u odgovornu i kompetentnu kompaniju koja konstantno prati trendove, razvija djelatnosti i proširuje svoje stručne i tehničke kapacitete i vremenom je postala jedna od vodećih kompanija u Bosni i Hercegovini

Organizaciona struktura Saraj inženjering-a utemeljena je na principima projektne organizacije. Izgradili smo specijalizirane odjele sa vlastitim ljudskim kapacitetima, koji uz podršku spoljnih saradnika predstavljaju kompetentna mjesta za odgovornu realizaciju ugovorenih poslova. Rad svih naših uposlenika počiva na aktuelnim i najvišim standardima poslovanja, uz korištenje najmodernijih alata što potvrđuje uvođenje ISO standarda poslovanja. Naš imperativ je realizacija svih poslova u skladu sa planiranim ciljevima i interesima partnera i investitora.

Društvu i poslovnim partnerima nudimo hrabre vizije kompetentnih stručnjaka u oblastima poslovnog konsaltinga, projektovanja, inženjeringa i nadzora investicionih projekata iz oblasti niskogradnje, visokogradnje, mašinstva, elektrotehnike, hidrotehničkih objekata i zaštite okoliša. Dokazali smo se kao društveno odgovorna kompanija koja ima visok nivo svijesti prema naslijeđu za buduće generacije.

Mustafa Musabegović, dipl.ing.

Direktor

Raspolažemo sa sljedećim ovlaštenjima za projektovanje, nadzor i reviziju građenja:

Posjedujemo sljedeće ISO certifikate

Raspolažemo sa savremenom hardverskom opremom i softverima: