Projektantska kuća Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo sa preko 20 godina postojanja svojim radom se razvila u odgovornu i kompetentnu kompaniju
U oblasti transportne infrastrukture imamo reference u izradi projektne dokumentacije za ceste (autoputevi, brze ceste, magistralne, regionalne i gradske saobraćajnice), željezničke stanice i pruge (normalnog i uzanog kolosijeka i industrijske i tramvajske pruge), mostove, klizišta kao i veliki broj saobraćajnih projekata. Za ovu vrstu projekata posjedujemo kompetentne ljudske resurse što se potvrđuje i odgovarajućim licencama izdatim od strane relevantnih ministarstava.
Posjedujemo reference iz oblasti projektovanja hidrotehničkih objekata i infrastrukture te zaštite okoliša u projektima regulacije vodotoka i zaštita izvorišta, vodovodne i kanalizacione mreže, prečistača i separatora te deponija. Ova oblast ima posebnu vrijednost u našem sistemu vrednovanja urađenih projekata zbog odgovornosti kompanije prema vremenima koja dolaze i buducim narastajima.
Prateći savremene trendove razvoja energetske politike u oblasti projektovanja gasovoda (magistralni i distributivni, blok stanica, mjerno regulacionih stanica i gasnih kućnih instalacija), kotlovnica i termotehničkih instalacija, elektroenergetike i energetske efikasnosti educirali smo naše kadrove i stekli veoma vrijedne reference i u ovoj oblasti.
Naši timovi stručnjaka su radili poslove kontrole kvaliteta i tehničkog nadzora građenja u projektima za potrebe domaćih i inostranih investitora gdje smo stekli dobre preporuke naručilaca o kvalitetu izvršenih poslova.
Kao neodvojivi dio kompleksnih urbanih cjelina, stambenih naselja, industrijskih kompleksa i poslovnih zona radili smo projekte: vanjskog uređenja (hortikulturalno uređenje sa urbanim mobilijarom) te projekte primarne infrastrukture poslovnih zona i stambenih naselja (saobraćajnice, nivelacije, vodovodi, kanalizacije, elektroenergetika, javna rasvjeta, telekomunikacije, gasifikacija, saobraćajna signalizacija, pejzažno uređenje).